Handelsbetingelser for deltagelse i Vestjysk Erhvervsnetværk ApS – Golden Female Circle

Følgende gælder for alle handler mellem Vestjysk Erhvervsnetværk og medlemmer af Golden Female Circle.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.

Betaling

Medlemskab betales årligt forud, dit medlemskab træder i kraft når fakturaen er betalt. Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet aftales. 

Betaling for enkelte arrangementer betales iht. faktura og gælder kun for det ene arrangement. Afbud til et socialt arrangement, foredrag, workshop eller lign. skal ske inden sidste tilmeldingsfrist.

Prisen for et medlemskab

12 mdr. medlemskab af gruppen koster kr. 25.000,- ex. moms. Betales kvartals vis er prisen kr. 6.900,- ex. moms pr. kvartal

Medlemskabet er først godkendt når fremsendte fakturaen er rettidigt betalt (Betalingsbetingelser netto kontant, medmindre andet aftales)

Prisen dækker

Månedlige møder 8 møder er online og 4 er live dage, hvor vi mødes et sted i Danmark. Live dagene er længere møder halv eller heldags møder, et af møderne kan være med overnatning.

På live dagene er mad og drikkevarer til maden er inkluderet i medlemskabet. Overnatningen til et heldagsmøde årligt er ligeledes inkluderet i prisen.

Der kan være ekstra betaling for andre arrangementer, f.eks. sociale arrangementer.

Reklamationsret

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Vestjysk Erhvervsnetværk ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til Vestjysk Erhvervsnetværk, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige. Alle klager vil blive taget til efterretning.

Forbehold og priser

Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent i Golden Female Circle. Prisændringer varsles i fælles info mail. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Vestjysk Erhvervsnetværk/Golden Female Circle påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for Vestjysk Erhvervsnetværks kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb. Dette være sig i forhold til arrangementer, møder både on- og offline eller diverse platforme.

Aftaleperiode

Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes automatisk.

 

Opsigelse

Udmeldelse sker skriftligt til anita@vestjyskerhvervsnetværk.dk. Ved udmeldelse i 1. medlemskvartal refunderes kr. 20.000,- herefter refunderes betalt kontingent ikke.

 

Du får/opnår:

 • Værdifulde take aways/how to guider
 • Stærke relationer i ligesindede kvinder
 • Hurtig sparring fra en kæmpe vidensbank
 • På forkant med udviklingen
 • Opdateret viden fra andre brancher
 • Relevante emner for dig og din virksomhed
 • Personlig og faglig udvikling
 • Buddy ordning
 • 2 online møder af 1,5 time i kvartalet
 • 1 fysisk møde halv- eller heldags i kvartalet, evt. med workshop
  Møderne er på lækre/hyggelige steder fordi du skal forkæles når du skal bruge ekstra tid og de skal indbyde til ro og fordybelse.
 • 1 af de fysiske møder laver vi med overnatning, så der er tid til hygge
 • Invitation til alle fællesmøder på tværs af grupperne.
 • 1-2 sparringssamtaler 1:1 pr. år

 

 

Forventninger til medlemmerne:

Der er mødepligt til alle møder, afbud er en undtagelse, du har heller ikke lyst til at blive væk.

Har du ikke mulighed for at komme til et møde, så husk at melde fra i god tid.

Møder et medlem ikke op til møderne, kan medlemmet ekskluderes. Det sker dog ikke uden, at vi tager en snak og man får mulighed for at lave om på det.

 

Det forventes at når mødet starter, så er vi koncentrerede, åbne, deltagende og lyttende. 

 

Vi er i netværket for at hjælpe hinanden, vi giver kun hinanden gode referencer og det forventes, at de oplysninger man kommer i besiddelse af om de øvrige deltagere og deres virksomheder, behandles med respekt og i fortrolighed. Jeg forventer også man omtaler de andre medlemmer med respekt.

 

Påvisning af snyd i interne samhandelsrelationer er ligeledes grund til eksklusion fra gruppen.

 

Brancher

Der er som udgangspunkt ikke branche eksklusivitet i Golden Female Circle, det er min overbevisning at vi kan administrere det. Overlapper et nyt medlem et nuværende medlem, clearer jeg med nuværende medlem på forhånd. 

 

 

Privatliv, GDPR og cookies

Ved medlemskab, giver du Vestjysk Erhvervsnetværk ApS/Golden Female Circle lov til at opbevare oplysninger, der er relevante i forbindelse med medlemskabet, f.eks. faktureringsoplysninger, oplysninger der er taget til referat, ønsker om sparring osv. Dine oplysninger videregives ikke til 3. part, medmindre det er med din accept, f.eks. i forbindelse med samarbejde med et medlem i en anden gruppe. Se mere om Privatliv, GDPR og cookie politik her (sæt link ind til den anden side om GDPR osv)

 

Nogle gange tages der billeder i forbindelse med møder eller arrangementer, billeder kan evt. blive brugt på hjemmeside eller på sociale medier. Jeg deler ikke billeder af medlemmer, der har frabedt sig det.